• EnglishPolski
Wyniki aktualnie prowadzonych naborów:
Semestr zimowy 2017/2018
(Semestr:2017/2018 - zimowy)
Rekrutacja kandydatów na studia I i II stopnia. Nabór letni na semestr zimowy. Rozpoczęcie zajęć - 2.10.2017.
Nabór: Międzyuczelnianie Studia III stopnia INTERCHEM (WCh PG i WCh UG)(typ: Podstawowy Stacjonarne III stopnia)
Nabór: Studia stacjonarne III stopnia, Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska(typ: Podstawowy Stacjonarne III stopnia)
Nabór: Studia stacjonarne III stopnia, Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa(typ: Podstawowy Stacjonarne III stopnia)
Nabór: Studia niestacjonarne III stopnia, Wydział Oceanotechniki i Okrętownictwa(typ: Podstawowy Niestacjonarne III stopnia)
Nabór: Studia niestacjonarne III stopnia, Wydział Zarządzania i Ekonomii(typ: Podstawowy Niestacjonarne III stopnia)
Nabór: Studia stacjonarne III stopnia, Wydział Zarządzania i Ekonomii(typ: Podstawowy Stacjonarne III stopnia)
Nabór: Studia stacjonarne III stopnia, Wydział Mechaniczny(typ: Podstawowy Stacjonarne III stopnia)
Nabór: Studia stacjonarne III stopnia, Wydział Chemiczny(typ: Podstawowy Stacjonarne III stopnia)
Nabór: Studia stacjonarne III stopnia, Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej(typ: Podstawowy Stacjonarne III stopnia)
Nabór: Studia stacjonarne III stopnia, Wydział Architektury(typ: Podstawowy Stacjonarne III stopnia)
Nabór: Studia stacjonarne III stopnia, Wydział Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki(typ: Podstawowy Stacjonarne III stopnia)
Nabór: Studia stacjonarne III stopnia, Wydział Elektrotechniki i Automatyki(typ: Podstawowy Stacjonarne III stopnia)
Nabór: Studia niestacjonarne I stopnia - nabór dodatkowy(typ: Uzupełniający Niestacjonarne I stopnia)
Nabór: Studia stacjonarne II stopnia - nabór dodatkowy(typ: Uzupełniający Stacjonarne II stopnia)
Nabór: Studia stacjonarne I stopnia - nabór dodatkowy(typ: Uzupełniający Stacjonarne I stopnia)
Nabór: Studia niestacjonarne II stopnia - nabór dodatkowy(typ: Uzupełniający Niestacjonarne II stopnia)